Chúa ở cùng trẻ em


Tranh sơn dầu - Chúa ở cùng trẻ em
Size 130x70(cm2)

1 Response to “Chúa ở cùng trẻ em”

  • Unknown says:
    lúc 22:35 21 tháng 12, 2013

    Tranh đẹp thế, bức này giá bao nhiêu thế ah.

Đăng nhận xét

Tìm kiếm