Gia đình yêu thương - gia đình thánh gia


  • Bức : Gia đình thánh gia kích thước 70x130 (cm2)
  • Chất liệu : tranh sơn dầu                        
  • Giá liên hệ ĐT : 0906.010.339

 Ý nghĩa bức Thánh Gia
Năm 1921, khi ban hành việc mở rộng lễ Thánh Gia cho toàn thể Giáo hội Công Giáo, Thánh Bộ Nghi lễ ban sắc lệnh như sau: " Việc mừng lễ Thánh Gia thất với một lễ phụng vụ là một điều rất thích hợp và giúp cho việc phát triển lòng sùng mộ đối với Thánh gia. Ngoài ra nhờ việc cử hành này, mà chúng ta suy niệm và bắt chước các nhân đức của các thành phần Thánh thiện trong gia đình Nazareth " [13]. Như vậy việc mừng lễ Thánh gia có chủ đích thần học là để ca tụng tôn vinh Ba Đấng Thánh trong nhà Nazareth. Việc này nhằm giới thiệu cho các Gia Đình Công Giáo về một gia đình kiểu mẫu trong kinh Thánh để học tập theo [11].

Đây cũng là dịp để những thành viên trong gia đình nhớ về công lao của cha, mẹ và thêm gắn bó với gia đình của họ.

0 Responses to “Gia đình yêu thương - gia đình thánh gia”

Đăng nhận xét

Tìm kiếm