Chúa Giêsu làm phép lạ - Tay Đánh Lưới NgườiTranh sơn dầu size : 80x60(cm2)


Vào buổi sáng nọ, Chúa Giê-xu giảng dạy cho đoàn dân đông tại biển Ga-li-lê. Phi-e-rơ đánh cá suốt đêm nhưng bắt không được gì cả. Chúa hỏi Phi-e-rơ liệu Ngài dùng thuyền của ông để giảng cho đoàn dân được không, Phi-e-rơ đồng ý, Chúa bước lên thuyền, rồi ngồi xuống mà giảng dạy, sau khi giảng xong, Chúa quay sang Phi-e-rơ vì Ngài đang chú tâm đến ông.Chúa yêu cầu Phi-e-rơ chèo ra ngoài sâu để thả lưới, ông miễn cưỡng vâng lời. Đến chỗ nước sâu, Chúa phán, “Hãy ném lưới để bắt cá.” Phi-e-rơ thụ động trả lời, “Thầy ơi, chúng tôi đã đánh cá suốt đêm mà không bắt được gì cả nhưng ông vẫn làm theo lời Thầy, và rồi lưới được kéo lên với chiến lợi phẩm là đầy hai thuyền cá rồi Ngài phán cùng hai người rằng: “Các ngươi hãy theo ta, ta sẽ khiến cho các ngươi trở nên tay đánh lưới người.” Hai anh em liền bỏ lưới mà theo ngài.

0 Responses to “Chúa Giêsu làm phép lạ - Tay Đánh Lưới Người”

Đăng nhận xét

Tìm kiếm